Prava potrošača

Dobro informisan i edukovan potrošač je zaštićen potrošač na tržištu roba i usluga.

Prava potrošača

Zakonom o zaštiti potrošača u BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj 25/06) definisano je 8 (osam) osnovnih prava potrošača:

 1. pravo pristupa osnovnim robama i uslugama;
 2. pravo na obrazovanje o pitanjima potrošača;
 3. pravo na sigurnost i zaštitu života i zdravlja;
 4. pravo na informisanost;
 5. pravo na izbor;
 6. pravo da bude saslušan i zastupan;
 7. pravo na naknadu štete i kompenzaciju;
 8. pravo na život i rad u zdravoj i održivoj sredini.

Potrošač ne može biti uskraćen niti se odreći prava koja su mu dana navedenim Zakonom.

Obaveze potrošača

Kako bi Vaša prava bila zaštićena na učinkovit način, Vi kao potrošač imate i niz sljedećih obaveza:

 1. prilikom kupovine proizvoda i usluge provjerite cijenu;
 2. pročitajte deklaraciju na proizvodu (podaci, oznake, proizvođački ili trgovački žigovi, kojima se identificira proizvod, njegova svojstva proizvoda, podaci o proizvođaču, uvozniku, zemlju porijekla i sl.);
 3. sačuvajte račun za kupljeni proizvod;
 4. pokažite račun na zahtjev ovlaštene osobe pri izlasku iz trgovine;
 5. provjerite ispravnost zaračunatog iznosa u odnosu na količinu i kvalitet kupljenog proizvoda, odnosno pružene usluge;
 6. za tehničku robu sačuvajte garantni list;
 7. za tehničku robu pročitajte tehničko uputstvo;
 8. kod pristupanja zaključenja ugovora sa davaocem usluga ili trgovcem u slučaju nedoumice pojedinih dijelova ugovora, tražite dodatna pojašnjenja.

Za više informacija posjetite: www.ozp.gov.ba.