Baza znanja

Razumijevanje novih energetskih kategorija: Vodič kroz oznake energetske efikasnosti

Datum: 24.04.2024.

U skladu sa novim evropskim regulativama, uvedene su ažurirane energetske oznake za kućne aparate. Ove promjene imaju za cilj da poboljšaju informisanost potrošača o potrošnji energije i da podstaknu izbor energetski efikasnijih uređaja. Ovaj vodič je dizajniran da vam pomogne da razumijete šta nove energetske kategorije znače i kako se razlikuju od prethodnih oznaka.

Šta su energetske kategorije?

Energetske kategorije su oznake koje se nalaze na proizvodima kao što su frižideri, mašine za pranje veša, televizori i druge električne uređaje, koje informišu potrošače o nivou energetske efikasnosti uređaja. Oznake su dizajnirane da pruže jasnu i lako razumljivu informaciju o tome koliko energije uređaj koristi u odnosu na svoju efikasnost.

Razlike između starih i novih oznaka

  • Skala oznaka: Stare oznake su koristile skalu od A+++ do D, gdje je A+++ predstavljala najviši nivo energetske efikasnosti. Nove oznake su pojednostavljene i sada se kreću od A do G, čime se eliminiše prethodna kategorizacija sa plusevima (A+, A++, A+++).
  • Kriterijumi za ocjenjivanje: Nove oznake uvode strožije kriterijume za ocjenjivanje, što znači da će mnogi proizvodi koji su prethodno bili rangirani kao A+++ sada možda imati nižu kategoriju.
  • Informativni QR kod: Svaka nova energetska oznaka sadrži QR kod, koji potrošači mogu skenirati pomoću pametnog telefona da bi dobili više informacija o proizvodu.
  • Dodatne informacije: Pored informacija o potrošnji energije, nove oznake takođe pružaju dodatne informacije kao što su potrošnja vode za mašine za pranje veša ili buka za usisivače.

Poređenje starih i novih energetskih oznaka: Kako se ocjene preklapaju

  1. Stare oznake A+++: Najviši nivo energetske efikasnosti prije reforme. U novom sistemu, uređaji koji su prethodno bili kategorisani kao A+++ često su preklasifikovani u niže kategorije, obično između A i B, zavisno od specifičnih performansi uređaja.
  2. Stare oznake A++: Ovi uređaji su takođe visoko efikasni, ali sa malo nižom efikasnošću od A+++. U novom sistemu, ovakvi uređaji generalno se preklasifikuju u kategorije B ili C.
  3. Stare oznake A+: Oznaka koja označava dobru energetsku efikasnost, ali ispod najefikasnijih modela. U novom sistemu, ovi uređaji bi najvjerovatnije bili klasifikovani u kategoriju C ili D.
  4. Stare oznake A do D: Ove oznake predstavljaju uređaje od osrednje do slabe energetske efikasnosti. U novom sistemu, ovi uređaji bi vjerovatno bili klasifikovani od D do G, sa D koji još uvek predstavlja relativno efikasne modele, a G koji označava uređaje sa najnižim nivoom energetske efikasnosti.

Zašto su nove oznake važne?

Nove oznake omogućavaju potrošačima da donose bolje informisane odluke prilikom kupovine novih aparata. Jasniji sistem ocjenjivanja pomaže u identifikaciji proizvoda koji su zaista energetski efikasni, što može doprinijeti smanjenju električne energije i troškova za domaćinstva, kao i pozitivnom uticaju na životnu sredinu.

Zaključak

Razumijevanje novih energetskih oznaka ključno je za savremene potrošače koji žele da unaprijede energetsku efikasnost svojih domova i smanje svoj ekološki otisak. Ovaj vodič je napravljen da vam pomogne da se lako prilagodite promjenama i napravite informisani izbor pri kupovini kućanskih aparata.

Za dodatne informacije ili pitanja, slobodno kontaktirajte našu podršku na besplatan broj telefona 0800 310 01

Ostali tekstovi